Advokat Oslo Personskaderett

Trenger du en advokat i Oslo på personskaderett?

Trafikkskade

Har du blitt skadet i en trafikkulykke har du krav på erstatning.

Våre advokater er eksperter på erstatning i slike saker.

Alle kjøretøy må ha forsikring og denne forsikringen dekker også advokatutgiftene dine.

Dermed koster det som regel ikke deg noe å bruke våre advokater i slike saker. Det kan være lurt og ofte får man ganske høy erstatning.

Eiendomsrett

Vi har 7 advokater som kun jobber med juss som er tilknyttet en eiendom.

Kontraktsrett

Vi har en 7 advokater som kun jobber med spørsmål knyttet til ulike kontrakter.

Familierett

Vi har 8 advokater som kun jobber med familierett.

NAV

Har du fått avslag på en søknad?

Vi hjelper der med å klage på avslaget. Da får du fri rettshjelp hvis vilkårene er oppfylt.

Det kan være du trenger hjelp med søknad om uførhet eller AAP eller andre stønader.

Hvis det er sosialkontoret så får man ikke advokat.

Voldsoffererstatning

Visste du at alle voldsofre har krav på erstatning fra Staten?

Vi hjelper deg med å lage en god søknad. Som regel klarer man ikke å skrive en god nok søknad på egenhånd. Det er mye som skal dokumenteres og innhentes.

Det finnes egne skjemaer som må brukes og de har vi.

Forsikring

Har du fått avslag eller nedsettelse på utbetaling fra forsikringsselskapet?

Etter forsikringsavtaleloven har du som forsikringstaker mange rettigheter.

Det er ofte slik at forsikringsselskapene markedsfører med at de ordner opp i saken, men når ulykken skjer dekker de seg bak vilkår med liten skrift.

Forsikringsselskapene er tjent med å tilby minst mulig i erstatning.

Mange opplever derfor at de får høyere utbetalinger fra forsikringsselskapet når de bruker advokat.

Yrkesskade

Arbeidsgivere må forsikre alle sine ansatte mot yrkesskader og yrkessykdommer.

De fleste arbeidsgivere forsikrer også sine ansatte mens de et på vei til og fra jobb.

Noen arbeidsgivere forsikrer sine ansatte også for alle typer fritidsskader. I tillegg finnes en lang rekke spesielle forsikringsordninger.

Har arbeidsgiver ikke betalt forsikring, så må likevel forsikringsselskapet utbetale til deg og heller kreve tilbake pengene fra din arbeidsgiver.

La meg finne riktig advokat til deg!

Jeg har 28 dyktige advokater å velge mellom, men ta kontakt så finner vi ut hvem som er riktig for akkurat din sak.

- Arne Heiestad, Managing Partner

Alle opplysninger behandles i henhold til vår personvernerklæring.