Trenger du advokat i Oslo?

Advokat Oslo AS er en del av Osloadvokatene AS

Trenger du advokat?

Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi deg innen 1 time.

Alle opplysninger behandles i henhold til vår personvernerklæring.

Trenger du advokat i Oslo får du velge mellom 30 advokater hos Osloadvokatene AS

Advokat Oslo AS er eierselskapet til Osloadvokatene AS

Advokat Oslo AS er et solid selskap som har eksistert siden 2005 og et selskap som eier advokatfirmaet Osloadvokatene AS hvor det er ansatt 30 advokater.

Advokattjenestene utføres av Osloadvokatene hvor kvalitet alltid er i fokus.

Les mer om Advokat Oslo AS

Hvordan kan vi hjelpe deg?

La oss ta ansvaret for å finne den beste advokaten til deg.

Eiendomsrett

Eiendomsrett omhandler alle typer juridiske spørsmål som henger sammen med eiendom. Det kan være bolig, hytte eller næringseiendom.

Det kan være problemer som oppstår ved kjøp og salg eller problemer som oppstår mens man eier en eiendom som f.eks. veirettigheter eller forhold til offentlig myndigheter.

Vi har 7 advokater som kun jobber med juss som er tilknyttet en eiendom.

Les mer om eiendomsrett

Kontraktsrett

Kontraktsrett omhandler alle juridiske spørsmål som henger sammen med en kontrakt.

Kontrakter kan både være skriftlige og muntlige avtaler. Når man for eksempel arbeider har man en kontrakt eller avtale med sin arbeidsgiver. Arbeidsrett er det mye av i vår kontraktsretts-gruppe.

Vi har en 7 advokater som kun jobber med spørsmål knyttet til ulike kontrakter og avtaler.

Les mer om kontraktsrett

Familierett

Familierett omhandler alle type juridiske spørsmål knyttet til familie. Det kan være skilsmisse eller økonomisk oppgjør. Det kan være barnefordeling eller arv.

Når man bestemmer hvor et barn skal bo tar man utgangspunkt i hva som er best for barnet.

Familierett omhandler også forholdet til barnevernet når barnevernet åpner undersøkelsessak.

I løpet av livet trenger de fleste advokat 2-3 ganger til spørsmål som gjelder familierett.

Vi har 8 advokater som kun jobber med familierett og da sier det seg selv at disse blir gode på det.

Les mer om familierett

Personskaderett

Personskaderett omhandler alle sakstypene der det oppstår en fysisk eller psykisk skade på en person.

Det er mange årsaker til slike skader. Det kan være skader som oppstår i trafikken eller på arbeidsplassen. Mange blir også skadet ved voldshandlinger eller av trusler.

Felles for alle disse sakene er at de medfører skade på en person.

Mange slike saker tar flere år fordi en skade ikke kan "takseres" før skaden er blitt permanent. Det tar gjerne 2-3 år etter at skaden oppsto.

En erstatning kan variere fra kr 50 000,- til kr 25 millioner avhengig av hvor stor skade det er.

Les mer om personskaderett

La meg finne riktig advokat til deg!

Jeg har 28 dyktige advokater å velge mellom, men ta kontakt så finner vi ut hvem som er riktig for akkurat din sak.

- Arne Heiestad, Managing Partner