Advokat Oslo Eiendomsrett

Trenger du en advokat i Oslo på eiendomsrett?

Har du solgt eller kjøpt en eiendom?

Mange søker etter en advokat i Oslo når det oppstår problemer etter kjøp eller salg av en eiendom.

Er du ute etter en advokat i Oslo i forbindelse med kjøp eller salg så kan vi hjelpe deg. Selv om våre advokater hører til i Oslo så tar vi saker over hele landet.

Våre advokater er eksperter på alle formelle regler som reklamasjon og foreldelse og ulike frister. Det er spesielt viktig at kjøper overholder reklamasjonsfristen i avhendingsloven § 4-19.

Ofte vil en eiendom være solgt “som den er” som betyr at selger ikke skal ha ansvaret for feil eller mangler på eiendommen. Imidlertid må dette tolkes innskrenkende fordi avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8 har bestemmelser som at brudd på selgers opplysningsplikt eller hvor eiendommen er dårligere enn forutsatt kan være en mangel.

Dermed kan selger bli dømt til å heve kjøpet eller til å gi kjøper et prisavslag. Det er mye rettspraksis på dette området og våre advokater kjenner til disse dommene.

Kontraktsrett

Vi har en 7 advokater som kun jobber med spørsmål knyttet til ulike kontrakter.

Familierett

Vi har 8 advokater som kun jobber med familierett.

Personskaderett

Flere av våre advokater har lang erfaring med personskaderett.

Er du misfornøyd med en håndverker?

Mange søker etter en advokat i Oslo når det oppstår problemer med en håndverker.

Er du ute etter en advokat i Oslo fordi du er kommet i konflikt med en håndverker så kan vi hjelpe deg. Selv om våre advokater hører til i Oslo så tar vi saker over hele landet.

Det er idag mange strenge regler til håndverkere fra offentlige myndigheter. Det første spørsmålet som oppstår er som regel å finne ut hva som egentlig er avtalt. Ofte har man muntlige avtaler eller upresise skriftlige avtaler.

Når man bruker en håndverker kan man kreve at arbeidet blir utført fagmessig. Det betyr at det skal oppfylle en normal håndverkmessig standard.

Håndverkeren er eksperten og dermed den som skal fraråde deg å gjennomføre prosjektet om dette koster mer enn resultatet er verdt.

Håndverkeren skal opplyse om eventuelle tilleggsarbeider og når arbeidet skal starte og være ferdig.

Vet du at din eiendomsforsikring dekker advokatutgiftene?

Osloadvokatene sjekker alltid om du får dekket advokatutgiftene via din forsikring.

Alle innboforsikringer, hjem/villaforsikringer og hytteforsikringer har rettshjelpforsikring inkludert i forsikringen. Det er standard.

Det innebærer at 80% av advokatutgiftene dekkes av forsikringsselskapet ditt. Det er en egenandel på 20%.

Det er ikke noe bonustap ved å bruke denne forsikringen. Det eneste kravet er at det foreligger en tvist.

Osloadvokatene ordner det praktiske i forhold til din forsikring. Det er et års frist til å melde kravet ovenfor forsikringsselskapet fra tvist har oppstått.

La meg finne riktig advokat til deg!

Jeg har 28 dyktige advokater å velge mellom, men ta kontakt så finner vi ut hvem som er riktig for akkurat din sak.

- Arne Heiestad, Managing Partner

Alle opplysninger behandles i henhold til vår personvernerklæring.