Advokat Oslo Familierett

Trenger du en advokat i Oslo på familierett?

Barn

Det er vanlig å bruke advokat når man blir uenige om hvor et barn skal bo eller hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet.

Når et barn har to foreldre som ikke bor sammen, så må foreldrene ha en ordning der det er regulert når et barn skal være hos hver av foreldrene. Det kan tenkes at barnet skal bo like mye hos hver av foreldrene eller at barnet skal bo fast sammen med en av foreldrene og den andre skal ha et avgrenset samvær.

Avgjørende i disse sakene er hva som er best for barnet.

De som har lav inntekt og formue kan få fri rettshjelp i denne type saker og vi sjekker alltid om du oppfyller vilkårene.

Eiendomsrett

Vi har 7 advokater som kun jobber med juss som er tilknyttet en eiendom.

Kontraktsrett

Vi har en 7 advokater som kun jobber med spørsmål knyttet til ulike kontrakter.

Personskaderett

Flere av våre advokater har lang erfaring med personskaderett.

Økonomisk oppgjør

Når to ektefeller eller samboere går fra hverandre må de dele eller fordele det de eier sammen.

Det kan være vanskelig når de eier bolig eller bil eller hytte sammen.

Det kan også være at en av partene hadde med seg verdier inn i forholdet, eller mottatt penger senere ved gave eller ved arv. Da blir det ikke rettferdig å dele likt.

Vi hjelper dere med å finne riktig løsning og vår oppgave er å sikre vår klient et best mulig oppgjør.

Problemet med barnevernet?

Har barnevernet satt i gang en undersøkelsessak?

Da trenger du advokat. Si så lite som mulig og du må regne med at alt du sier vil bli brukt mot deg.

Skaff deg advokat så snart du kan.

Familievold

Har du blitt utsatt for vold eller overgrep fra noen i din familie?

Da vil du ha krav på voldsoffererstatning. Det kan bli mange penger og det gis ut opp til 6 millioner kroner fra Staten.

Som regel må man anmelde forholdet, men vi hjelper deg også med det.

Vi får som regel dekket advokatutgiftene i disse sakene fra Staten og dermed koster det ikke deg noe å bruke våre advokater.

La meg finne riktig advokat til deg!

Jeg har 28 dyktige advokater å velge mellom, men ta kontakt så finner vi ut hvem som er riktig for akkurat din sak.

- Arne Heiestad, Managing Partner

Alle opplysninger behandles i henhold til vår personvernerklæring.