Advokat Oslo Kontraktsrett

Trenger du en advokat i Oslo på kontraktsrett?

Advokat Oslo arbeidsrett

Trenger du advokat i Oslo i en sak om arbeidsrett?

Hvis man blir sagt opp fra sitt arbeid har man mange rettigheter i arbeidsmiljøloven. Loven krever at det skal foreligge en saklig oppsigelse. Det er et strengt krav.

Arbeidsgiver skal som regel først ha et drøftelsesmøte og da er det vanlig å ha med seg en advokat.

Våre advokater er gjerne med deg på drøftelsesmøte på din arbeidsplass. Det er lurt å bruke advokat i drøftalesemøte. Ofte er man selv for personlig engasjert slik at man ikke ser alle poengene i saken.

Det kan også være lurt å bruke advokat når man diskuterer sluttpakke.

Eiendomsrett

Vi har 7 advokater som kun jobber med juss som er tilknyttet en eiendom.

Familierett

Vi har 8 advokater som kun jobber med familierett.

Personskaderett

Flere av våre advokater har lang erfaring med personskaderett.

Advokat Oslo sluttpakke

I forbindelse med nedbemanning gis det ofte sluttpakker.

Sluttpakke eller fallskjerm er ganske vanlig i saker med nedbemanning.

For arbeidsgiver er det fint å slippe en tvist med en ansatt og for den ansatte gir det litt ro med hensyn til å finne en ny jobb. Ofte bidrar slike løsninger til mindre konflikt.

Mange ansatte er imidlertid usikre på om sluttpakken de har fått tilbud er god nok.Da kan de være lurt å diskutere dette med en advokat.

Arbeidsgiver dekker som oftest advokatutgiftene

I oppsigelsesaker dekker ofte arbeidsgiver den ansattes advokatutgifter som en del av den avtalen man kommer frem til.

Det er ganske vanlig som en del av en sluttpakke eller som en minnelig ordning at arbeidsgiver dekker arbeidstakers advokatutgifter. Ofte er det en forutsetning for et forlik.

Kjøpsrett

Trenger du advokat til å få hevet et bilkjøp?

Hvis man kjøper en bil og det viser seg at det er feil eller mangel med bilen så kan få tilbake kjøpesummen såfremt mangelen er vesentlig.

Det er viktig å sende en kort reklamasjon og deretter kontakte advokat. Advokatene hos Osloadvokatene er eksperter på kjøpsrett.

Skylder noen deg penger?

Trenger du hjelp for å få pengene dine?

Osloadvokatene bistår privatpersoner og selskaper med å inndrive utestående fordringer.

Det kan være forhold som man er uenige om som må avklares rettslig eller bare passivitet.

Det er uansett lurt å bruke en advokat hos oss på saken.

La meg finne riktig advokat til deg!

Jeg har 28 dyktige advokater å velge mellom, men ta kontakt så finner vi ut hvem som er riktig for akkurat din sak.

- Arne Heiestad, Managing Partner

Alle opplysninger behandles i henhold til vår personvernerklæring.